SVI

Sättra Varf Intresseförening

SVI-styrelsen 2017

 

Ordförande

Lars-Erik Wester                 SBS        ordinarie   2 år

 

Vice ordförande

                                           SBS       ordinarie  1 år

 

Sekreterare

Protokoll

Nils Ahlén                                        SBS       ordinarie   1 år

 

Kassör

Ulf Larsson                                                        tills vidare

 

Vaktchef

Håkan Ferm                         SVI         ordinarie   1 år

 

Vice vaktchef
Vakant

 
Varvschef

Ulf Larsson                                         enligt avtal

 

Ledamot

Anders Stenström                FBK        ordinarie   2 år

Bo Nilson                             FBK        ordinarie   1 år

Leo Ängeslevä                     FBK        ordinarie   1 år

Peter Jönsson                      SBS        suppleant  1 år

Per-Olov Nylander                FBK       suppleant  1 år

Leif Österblom                      SVI         ordinarie   1 år

 

Miljöansvarig

Klas Feldman                       SVI         ordinarie   1 år

 

Vice Miljöansvarig

 

 

Materialansvarig

Gunnar Eriksson                  SBS       adjungerad 1 år