SVI

Sättra Varf Intresseförening

SVI-styrelsen 2017

 

Ordförande

Lars-Erik Wester                 SBS        ordinarie   2 år

 

Vice ordförande

Olga Larberg                       SBS       ordinarie  1 år

 

Sekreterare

Protokoll

Nils Ahlén                                        SBS       ordinarie   1 år

 

Kassör

Ulf Larsson                                       FBK       ordinarie  tills vidare

 

Vaktchef

Håkan Ferm                         SVI         ordinarie   1 år

 

Vice vaktchef
Vakant

 
Varvschef

Ulf Larsson                          FBK       


Ledamot

Leo Ängeslevä                     FBK        ordinarie   1 år

Peter Jönsson                      SBS        suppleant  1 år

Per-Olov Nylander                FBK       suppleant  1 år

Leif Österblom                      SVI         ordinarie   1 år

Miljöansvarig

Klas Feldman                       SVI         ordinarie   1 år

Vice Miljöansvarig

Lennart Viksén                    SVI          suppleant   1 år

 

Materialansvarig

Gunnar Eriksson                  SBS       adjungerad 1 år