Ordningsregler Sättra Varf

 

Sättra Varfs Intresseförening, SVI, ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb.
På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid ca 500 båtar. SVI
administrerar med helt ideella insatser upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar.
Genom
att följa några enkla ordningsregler kommer både du och din båt vara tryggare den tid båten tas upp,
sjösätts och ligger på land. Avviker du från reglerna kan det efter beslut i styrelsen bli så illa att du
inte bereds någon plats nästa år
.

 

1. Innan upptagning

 

1.1 Normalt går det bra att ligga 5 timmar mot kajen på boj eller ankare, vill du ha plats i hamnen
en längre tid, kontakta SBS hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan.

1.2  Förbered din båt innan du går in till mastkranen genom att skära ur segel, ta bort sprintar
och lossa på vantskruvarna. Ligg inte vid mastkranen längre tid än vad som behövs för avmastningen.

1.3 Eventuell mast ska läggas i mastskjulet med spridare och rigg demonterad. Förstagsprofil kan
vara kvar.
Märk masten med namn och telefonnummer.                     

2. Vid upptagning

 

2.1 Du ska vara på plats den tid du fått dig tilldelad eller avtalat om och ha materiel och båt klara för
upptagning. Vi har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om din båt, är du inte förberedd
eller inte på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från
din tilldelade tid placeras du av varvet in på en annan dag, till en extra kostnad
. D
enna extra kostnad är för
närvarande 1000 kronor. Uteblir du även nästa tillfälle fördubblas kostnaden.

2.2 Din pallning och stöttning ska vara anpassad till din båt. En dålig pallning eller stöttning kan leda till att
du sjösätts igen tills du skaffat bättre grejer. Titta gärna på hemsidan eller fråga varvspersonalen vad som är
passande. Vi rekommenderar i första hand Seaquipstöttor eller Tyresövagga. En motorbåt kan ha bockar enligt
anvisning på hemsidan. Undvik hemmasnickrade lösningar då de ofta tar lång tid att få på plats. Har du en icke
demonterbar vagga ansvar du själv för att den hamnar på rätt plats.

2.3 Anvisningar från vagnspersonalen ska följas. Personalen har lång erfarenhet av att ta upp alla typer av båtar,
men du måste själv berätta om din egen båts egenheter, om den är framtung, utskjutande loggar, propelleraxelns
placering etc. Det är du som är ansvarig för var vi sätter band och stöttor så markera gärna var det ska vara.

2.4 Fäst din tilldelade nummerbricka så att den är väl synlig även efter att du täckt din båt. Händer det något
med båten är det tack vare nummerbrickan vi kan få tag i dig!

 2.5 Fakturan måste vara betald innan din båt kan tas upp, har du betalt sent, ta med kvitto eller var beredd att
betala på plats. Obetalda båtar tas inte upp oavsett skäl.

2.6 Din båt måste vara försäkrad både för skador på den och på andras båtar. Vid en eventuell skada täcker din
egen försäkring skadorna, normalt sett ersätter inte varvet någon självrisk. Du kan bli tvungen att visa upp ett
försäkringsbesked.

2.7 Stanna kvar och hjälp till tills sista båt i ditt vagnslag är uppe om inte vagnspersonalen säger något annat.

3. Under vinterförvaringen

 

3.1 Din stöttning eller täckning får inte sticka ut mer än 35 centimeter på sidorna och ingenting framåt eller bakåt.
Vi har begränsat med utrymme på varvet och det angivna utrymmet är det som du betalar för.

3.2 Du får inte övernatta i din båt när den står på land.

 

3.3 Ingen el får vara ansluten när du inte är i närheten av din båt. De flesta bränder på varv startar med anledning av
kortslutningar i elektriskt material. Ladda batteriet fullt på hösten så räcker det till våren. Om inte är det antagligen
dags att byta batterier i alla fall.

 

3.4 Slå av huvudströmbrytaren. Ännu ett sätt att minska risken för brand genom kortslutning. Dessutom minskar du
risken för att batterierna laddas ur.

3.5 Du måste gå vakt på din tilldelade vaktdag, kan du inte gå, försök byta med någon eller hyr in en egen vakt, se
speciell vaktinformation. Det tillkommer en extra avgift om du uteblir från din vakt.

3.6 Det ska råda god ordning runt omkring din båt, städning kan annars ske på din bekostnad.

3.7 Meddela varvet om din båt byter ägare under vintern, platsen kan dock inte överlåtas till ny ägare för kommande
säsonger.

 

3.8 Du får inte genomföra blästrings- eller sprutmålningsarbete utan varvets tillåtelse. Dessa arbeten kan lätt orsaka
skador på andra båtar om de inte utförs på rätt sätt. Endast miljövänlig glykol får användas i de motorer som använder glykol.

3.9 Visa hänsyn vid bullriga och dammande arbeten. Du vill troligen inte heller att båtgrannen drar igång stora
slipmaskinen när du just polerat klart? Kolla gärna med båtgrannen innan du börjar!

3.10 Om du ska göra något arbete där brandfaran är det minsta förhöjd, kolla med varvet innan du börjar. Detta
innebär inte att varvet tar på sig risken för det arbete du utför, men vissa arbeten vill vi avråda från eller flytta din
båt till en säkrare plats innan du börjar.

4. Före och efter sjösättning

 

4.1 Du ska vara på plats den tid du fått och ha materiel och båt klara för sjösättning. Vi har en stor organisation på
plats för att på bästa sätt ta hand om din båt, är du inte förberedd eller inte på plats tar det längre tid för alla andra
och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från din tilldelade tid placeras du av varvet in på en annan dag,
till en extra kostnad.
Denna extra kostnad är för närvarande 1000 kronor. Uteblir du även nästa tillfälle fördubblas
kostnaden.

4.2 Sjösättningen är ju årets bästa dag, väl värd att fira. Glöm inte att sätta flaggan innan din båt går i sjön!

4.2 Du måste städa efter dig på den plats där din båt stått under vintern. Vi har ingen personal som utför detta arbete
och måste det städas efter dig kommer vi att ta betalt för det!

4.3 Sortera skräp och olja på rätt ställe, batterier kan vi inte ta hand om, de måste du själv återlämna där du köpte dem.

4.4 Stöttning och pallningsmaterial ska läggas på avsett område. Icke demonterbara vaggor ansvar du själv för att de
avlägsnas från varvsområdet.
Det som lämnas kvar på varvsområdet kommer att avlägsnas.

4.5 Normalt går det bra att ligga 5 timmar mot kajen på boj eller ankare, vill du ha plats i hamnen en längre tid, kontakta
SBS hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan.

4.6 Det finns enligt vårt avtal med Stockholms Stad ingen möjlighet för dig att ha din båt kvar på land efter ordinarie
sjösättning. Varvet har ingen möjlighet att ha båtar kvar under sommaren för större reparationsarbeten. För att stävja
att båtar blir kvar på land tvingas vi ta ut en avgift om 2000 kronor per påbörjad vecka efter ordinarie sjösättningsperiod
och du får troligen ingen möjlighet att ta upp din båt på varvet nästkommande år. Haverier och andra oförutsedda saker
kan ju alltid ske, kontakta varvet om du inte kan sjösätta i tid på grund av något AKUT problem!

Tips!

Lär känna din båtgranne, fråga vem det är och efter ärende om det dyker upp någon okänd person runt grannens båt.
Det är ett enkelt sätt att undvika stölder.

Töm din båt medelbart efter upptagningen eller innan. Vi har mest stölder på varvet veckorna efter upptagningen.

Titta till din båt så ofta du kan under den tid den står på land. Småsaker är lätta att rätta till, det är värre med helt
raserade ställningar eller båtar som vält för att stöttorna flyttat på sig.

Börja vårrustningen i tid så att din båt inte blir kvar på land efter ordinarie sjösättning, det är ofta fina dagar under
presenningen redan i början på mars!