SVI

Sättra Varf Intresseförening                                                                                          

TIDPLAN FÖR ÅR  2018                           upprättad  14-12-2009          rev.           10-01-2018


SVI MEDLEMSMÖTE

 

                      6   mars 2018                                           kl 19.00

                 

SVI ÅRSMÖTES INFORMATION samt konstituerande möte

 

                      6   mars 2018    direkt efter att medlemsmötet är avslutat         

 

SVI STYRELSEMÖTEN  2018                                   kl 19.00                            

        1.          20 januari    arbetsmöte
        2.          20 februari 
                     

  3.          20 mars
  4.            4 april  personalmöte

  5.          10 april
  6.          24 april

  7.          15 maj 

  8.          12 juni

  9.          28 augusti        
10.          18 september
1
1.          16 oktober   

12.          13 november

13.          11 december


 

Sjösättningsdagar 2018 Preliminära datum tills vidare

          

SJÖSÄTTNING 2018                                                                     

 

Extra spec. tisdag 24 april
Kranbåtar   torsdag 26 april

SVI + FBK   lördag  28 april
SVI + FBK   söndag 29 april

SVI + FBK   tisdag  1 maj
SVI + FBK   torsdag 3 maj                                                 

FBK             lördag 5 maj                                                              

SBS             söndag 6 maj                                                             

Alla båtar    tisdag 8 maj

Alla båtar    torsdag 10 maj

Alla båtar    lördag  12 maj

Alla båtar    söndag 13 maj
Ev. någon vardag v. 20 och 21

 

                                                                  

Torrsättningsdagar 2018 meddelas senare                                                                                       

 

TORRSÄTTNING 2017

 

Vardagar start  v 39       25, 26 och 28 september

SBS lördag                      30 september

Alla båtar söndag            1 oktober

Vardagar forts  v 40        2, 3 och 5 oktober

Alla båtar lördag              7 oktober

Alla båtar söndag            8 oktober

Vardagar forts  v 41        9, 10 och 12 oktober

Alla båtar lördag             14 oktober

Alla båtar söndag           15oktober

Kranbåtar                          12 oktober

 

Vardagar ev. forts  v 42