Välkommen till Sättra varf

Kort information om Sättra Varfs Intresseförening

 

Sättra Varfs Intresseföreing SVI, ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och
Fiskarfjärdens båtklubb. På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps
hamn, förvaras vintertid ca 500 båtar. SVI administrerar med helt ideella insatser
upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar.

Verksamheten har fortgått här på samma plats sedan mitten på 1960-talet även
om varv funnits här sedan flera hundra år tillbaka i tiden.

Förutom båtar från klubbarna SBS och FBK kommer även en hel del båtar från
andra båtklubbar eller båtar helt utan båtklubbstillhörighet. Dessa båtar som inte
är med i någon av ovanstående klubbar kallas kort och gott för ”SVI-båtar.”


Sjösättning och upptagning äger rum några hektiska helger på våren och hösten.
SVI arrenderar området under viss tid så därför är det viktigt att båtarna tas upp
och sjösätts på avsedd tid.


På dessa sidor får du information om hur du sjösätter och tar upp din båt, när du
gör det och vem du skall kontakta om du undrar över något.

SVI är som sagt en ideell förening. För att kunna hålla kostnaderna nere är det
viktigt att vi är många som hjälps åt. Här finns en uppgift åt alla som vill.
Tveka inte att höra av dig om du vill hjälpa till med något!


Bästa hälsningar


Styrelsen i SVI